یک دعای خیر

یک دعای خیر

ای کاروان تازه سفر! یک دعای خیر! در امتداد خطّ...

Think!

Think!

Think! Nights had shared popcorns of stars with...

پرونده مشکل

پرونده مشکل

چقًدراین فاجعه پیچیده،این پرونده مشکل بود که...

آبستن از آبی

آبستن از آبی

دو غزل از کتاب قدیمی " آبستن از آبی" -۱- از دست...

شبنامهء آفتاب

شبنامهء آفتاب

دریاچهء خفته را خروش انگیزم در برزخ انجماد آتش...