آبستن از آبی

آبستن از آبی

دو غزل از کتاب قدیمی " آبستن از آبی" -۱- از دست...

شبنامهء آفتاب

شبنامهء آفتاب

دریاچهء خفته را خروش انگیزم در برزخ انجماد آتش...

سپیده در نفس

سپیده در نفس

سپیده در نفس سرد شب تپید و شکست ز برج حادثه...

مستطیل سبز

مستطیل سبز

عشق در نخستین نگاه در ثانیه های سرنوشت‌ساز یک...

صلیب مسیحا

صلیب مسیحا

گلچینِ پاره های دل ماست باغچه یا گوردسته جمعی گل...