بگذار شب همیشه بماند

مه 19, 2020 | بگذار شب همیشه بماند!

سه شعر از کتاب قدیمی ” بگذار شب همیشه بماند!”

-۱-
مباد گریه کنید!
در این حظیرهء متروک
گریستن منع است
مباد خنده کنید!
در این جزیرهء مفلوک زیستن منع است!

-۲-
جسمی هنوز سبز
جانی همیشه سرخ
_شیرین و آبدار
سرشار از انتظار
مثل دل انار-
باهستهء سیاه
هستی من
انگار
یک هندوانه بود
هرچند پاره پاره شدم، عاشقانه بود!

-۳-

هواسیده لب های باریک ماه
پلاسیده شب های تاریک ما

سپهر جذامی
زمین را به نفرین مرداب آلوده است
عزیزان!
قدم های تان روی چشمان ما!
مگر
به بیماری ساری بیم آلوده ایم
مبادا نشینید نزدیک ما