برس ای غزل به دادم

مه 19, 2020 | باغچه های شهید

به چه جادهء خیالی گل آرزو فشانم
به کدام کوچه – حامد!- بروم غزل بخوانم؟
نه امید آنکه باری بوزد نسیم ِ یاری
نه گسستن از امیدش دل ِ ناتوان توانم
پراز آتش آشیانم شده ،‌بال من شکسته
چه کنم؟‌چه چاره سازم؟ به کجا روم؟ ندانم!
شب و تیره گی و توفان، من و غصه و جدایی
به کدام دل بکوچم؟‌به چه آرزو بمانم؟

به کجا برم دلم را که هوای گریه دارد؟
برس ای غزل به دادم، که به لب رسیده جانم!

.
از کتاب قدیمی ” باغچه های شهید” سمیع حامد

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.