مستطیل سبز

آگوست 1, 2018 | کتاب ها

عشق در نخستین نگاه

در ثانیه های سرنوشت‌ساز یک مسابقه

گولِ بازیگرمحبوب مان است

بازی ها ادامه دارند

در میدان شطرنجی روز و شب

حتا هنگامی که توپی نیست

شبیه شیوع شدید شک

یا مکعبی است

مثل وابسته گی های ویرایش ناپذیر

بازی ادامه دارد

حتا زمانی که خود در هر دو تیم بازی میکنی

و بازیگران محبوبت از مستطیل سبز

کوچیده اند به مستطیل سنگ

و دیر درکیده ای

عشق در نخستین نگاه

نگاه در اولین عشق است!

.

از کتاب ” زیستنامهء مرگ” سمیع حامد

رویای شاعرانه

رویای شاعرانه

-۱- همسایه! ماه گم شده، بیدار، با خبر! دیوی نشسته در پس دیوار، باخبر! ماری به سوی لانهء گنجشک میخزد از نردبان سبز...

یک دعای خیر

یک دعای خیر

ای کاروان تازه سفر! یک دعای خیر! در امتداد خطّ خطر ، یک دعای خیر! باید شکست سدّ طلسم کسوف را در مرز آفتابگذر، یک دعای...

زیستنامهء مرگ

زیستنامهء مرگ

عشق در نخستین نگاه در ثانیه های سرنوست‌ساز یک مسابقه گولِ بازیگرمحبوب مان است بازی ها ادامه دارند در میدان شطرنجی روز...