صلیب مسیحا

ژوئن 1, 2018 | غزل و موزون, کتاب ها

گلچینِ پاره های دل ماست باغچه
یا گوردسته جمعی گل هاست باغچه؟

در دود از درخت نشانی نمانده است
جغرافیای کوچک صحراست باغچه

درچارچوب خستهء کلکین، به چشم من
انگار بر صلیب مسیحاست، باغچه
اما هنوز از نظر این اتاق سرد
آغوش عاشقانهء گرماست باغچه
انگیزه یی برای تماشاست باغچه
تعبیر خواب های فریباست باغچه
اعلام صلح در همه دنیاست باغچه
سرخط روزنامهء فرداست باغچه

ازقصه های قند قدیمی ما پُراست
ازخاطرات سبزترین برگ ها پُراست
از دیدگاه پنجره زیباست باغچه

.

از کتاب « دیوانه در قرنطین» سمیع حامد

رویای شاعرانه

رویای شاعرانه

-۱- همسایه! ماه گم شده، بیدار، با خبر! دیوی نشسته در پس دیوار، باخبر! ماری به سوی لانهء گنجشک میخزد از نردبان سبز...

یک دعای خیر

یک دعای خیر

ای کاروان تازه سفر! یک دعای خیر! در امتداد خطّ خطر ، یک دعای خیر! باید شکست سدّ طلسم کسوف را در مرز آفتابگذر، یک دعای...

سیاهی کابوس

سیاهی کابوس

گلوله آمد و گل ناگهان به خاک افتاد شگوفه کُشته شد و ارغوان به خاک افتاد چه برق جعبهء باروت ماه را در داد؟ که تکّه تکّه...