اکتبر 27, 2021 | بعد از وطن

برو که وقت ندارم برای دیدن خویش
زیاد دلزده ام از غزل شنیدن خویش
منم خرابتر از خاک خویش، ویرانه
به چارسوی جهانم روانه، دیوانه
برای زنده گی من ، وطن، نشد خانه
بمان که گور بیابم برای مردن خویش
برو که وقت ندارم برای دیدن خویش
شگوفه های مرا برگ برگ طوفان برد
ترانه های مرا نیز تیرباران خورد
چه خیر دیده ام از گفتن و شگفتن خویش؟
برو که وقت ندارم برای دیدن خویش
فروختند سرم را، سران این کشور
زدند راه مرا رهبران این کشور
چگونه باز برزمم برای میهن خویش ؟
برو که وقت ندارم برای دیدن خویش
برو که وقت ندارم برای دیدن خویش
….
سمیع حامد

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.